Omaloomingukonkurss

Tuglas ja omaloomingukonkurssJuba 70ndate aastate algusest on Põlvamaal korraldatud Friedebert Tuglasele pühendatud omaloominguliste tööde konkurssi. Võistluse parimad tööd koondati esmakordselt almanahhi 1975. aastal. Almanahhi nimeks sai "Illimari sammu" ning seda saatsid jätkuna 1980. ja 1987. ilmunud almanahhid. Ent kiirete muutuste ajajärgul omaloomingulise kirjanduskonkursi korraldamine soikus ning uus almanahh ilmus 1999. aastal koondades endas 1994. kuni 1999. aastate konkursitöid. Konkurss, mille esmaseks eesmärgiks oli väärtustada Friedebert Tuglase rolli meie kirjanduspärandis on tänu pikale eale saanud iseseisva väärtuse õpilasloomingu talletamisel.

Tuglase konkursi tulemused 2018

Märtsikuu kaheksandal päeval tuldi kokku Ahjale, väikese Illimari maale, et tunda rõõmu tehtud tööst ning saavutatud tulemustest.

Pidulikul aktusel tunnustati Friedebert Tuglase sünniaastapäevale pühendatud omaloomingukonkursil auhinnatud tööde autoreid ja juhendajaid, valitud võistlustöid ningmeeleolumuusikat esitasid meie kooli õpilased ja õpetaja Tiia.

Sellel aastal laekus konkursile 114 tööd, mis võistlesid viies vanusegrupis. Juubeliaastale kohaselt olid tööde teemad seotud Eestimaaga. Žürii liige Kristel Rebane tõdes, et tegelikult väärib viimane kui üks võistlusele laekunud töö suurt tunnustust. Aitäh aktiivsetele õpilastele, kes pühendasid ja pühendavad ka edaspidi aega kirjutamisele. Oli suur au lugeda noorte kirjanike siiraid ja südamlikke mõtteid, soove ja unistusi.

LUULE. Kõikides vanusegruppides oli luuletuse pealkirjaks "Eesti 100" milles tuli kasutada etteantud sõnu must leib, rukkilill, meri, pääsuke, rändrahn .

1.-3. klass

1. KOHT Miriam Metsanurm Räpina ÜG 3.a kl õp Kaja Runthal
2. KOHT Nele-Liis Visse Kauksi PK 3. kl õp Siia Külaots
3. KOHT Kerdo Roodes Põlva Kool 3.a kl õp Kristi Mäeots

4.-6. klass

1. koht Martin Rein Fr Tuglase nim Ahja Kool 6. kl õp Ülla Rebane
2. koht Hanna-Marii Koor Mooste Mõisakool 4.kl õp Hille Karu
3. koht Annaliisa Madisson Põlva Kool 5. c kl õp Imbi Vent

Eripreemia: Emma- Eliise Talviste Räpina ÜG 6.b kl õp Marika Ääremaa

7.-9. klass

1.koht Isabella- Janell Turba Põlva Kool 8.c kl õp Maia Punak
2. koht Sandra Haidak Põlva Kool 8.b kl õp Maia Punak
3. koht Kelli Parind Krootuse PK 9. kl õp Aime Sabre

10.- 12. klass

1. koht Laura Koitsaar Põlva Gümnaasium 11. kl õp Merle Pintson
2. koht Lota Vana Põlva Gümnaasium 11. kl õp Merle Pintson

PROOSA

Kõige nooremas vanuseastmes kirjutati jutt, milles etteantud viiest sõnast must leib, rukkilill, meri,
pääsuke, rändrahn tuli kasutada vähemalt kolme sõna.

1.-3. klass

1. koht Liis-Marii Jaaska Tilsi PK 3.kl õp Heli Jaaska
2. koht Liisa Linnus Põlva Kool 3.b kl õp Ülle Rull
3. koht Grete Kuldmets Põlva Kool 2.a kl õp Sille Malvik

Teises kooliastmes oli fantaasiajutu pealkirjaks "Minu päev Eesti presidendina"

4.-6. klass

1. koht Eleri Piho Saverna PK 5.kl õp Ivi Luht
2. koht Mona Rea Nerva Saverna PK 5.kl õp Ivi Luht
3. koht Kaspar Karolin Põlva Kool 6.c kl õp Maia Punak

Järgmises vanuseastmes tuli kirjutada arvamuslugu "Millises koolis on hea käia?"

7.-9. klass

1. koht Reigo Znamenski Võnnu Keskkool 7.kl õp Ülle Hermlin
2. koht Gabriel Avi Võnnu Keskkool 8. kl õp Ülle Hermlin
3. koht Karoliina Musting Põlva Kool 8.c kl õp Maia Punak

Kõige vanemate õpilaste anded avaldusid arutluses "Millises Eestis tahan elada?"

10.-12. klass

1.koht Madli Rebane Põlva Gümnaasium 11. kl õp Merle Pintson
2. koht Anna Zaharova Räpina ÜG 10.kl õp Reet Ladva
3. koht Keilit Adson Räpina ÜG 10.kl õp Reet Ladva

Eraldi võistlusklass oli õpetajatele. Heameel on tödeda, et ka sellel aastal leidub õpetajaid, kellel on jätkunud aega ning tahtmist vormida mõtteid ja tundeid kauniteks kirjaridadeks. Nende tööd puudutavad hinge ja on vormilt ning sisult meistriteosed. Eripreemiaga tunnustati:

Anar Anijalg, Põlva Kool
Hille Karu, Mooste Mõisakool
Merle Pintson, Põlva Gümnaasium
Maarika Müürsepp, Kauksi Põhikool
Reet Saksing, Võnnu Keskkool

Albert Einstein on öelnud, et suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu, rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest. Tänusõnad kõikidele juhendajatele, kes õpilasi innustasid ning tööd esitamisküpseks toimetasid, samuti üheksaliikmelisele žüriile, kelle töö tulemusena selgusid loomekonkursi tulemused. Järgmisel aastal - kirjutamiseni!

Aili Siitoja
žürii esimees
Fr Tuglase nim Ahja Kooli õpetaja 

 

Omaloominguvõistluse juhend

Tingimused

 1. Omaloomingukonkursil võivad osaleda kõik Põlvamaa üldhariduskoolide 1. – 12. klasside õpilased ning õpetajad. Kuna Ahja kuulub endiseagsesse Võnnu Kihelkonda, siis on oodatud osalema ka Võnnu KK õpilased- õpetajad ning kutsutud külaliskoolid.
 2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe töö, ühest klassist maksimaalselt kolm tööd.
 3. Ühel tööl võib olla üks autor. 

Vanuserühmad

 1. ) 1.-3. klass
 2. ) 4.-6. klass
 3. ) 7.-9. klass
 4. ) 10.-12. klass
 5. ) õpetajad

Võistlustööde esitamine

Tööd tuleb esitada elektooniliselt (Word või LibreOffice failina). Tööde esitamise viimane tähtaeg on 19. veebruar 2018. Hiljem saabunud tööd konkursil ei osale.

Konkursitööd tuleb saata kas e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

 • töö autori ees- ja perekonnanimi
 • kool ja klass
 • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

Võistlustööde kasutamine

Omaloomingukonkursi tööd jäävad hoiule Ahja Kooli. Parimad tööd avaldatakse almanahhis Illimari Sammu

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Fr. Tuglase nim Ahja Kooli koduleheküljel http://www.ahjakool.ee ning Põlvamaa ajalehes Koit. Võitjatega võetakse ühendust ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks Friedebert Tuglase aupäevale Ahja Koolis 08. märtsil, 2018.a.