Dir. vastuvõtt

dir-vastuvott-250Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli direktori vastuvõtu eesmärk on
läbimõeldud tähelepanu osutamine kooliperele kohusetundliku ja tulemusliku tegevuse eest ning tagasiside andmine heade tulemuste ja käitumise osas.