Muusikaringid

Huvilistel on pärast tunde võimalik osaleda erinevates muusikaringides. Muusikaringide eesmärgiks on laiendada õpilaste silmaringi ja äratada huvi muusikamaailma vastu. Muusika abil on võimalik arendada rütmi- ja harmooniatunnetust, koordinatsioonivõimet, mälu, teravdada mõtteerksust ning avardada emotsioonide skaalat. Ahja kooli muusikaringid

Osale muusikaringides

Fr. Tuglase nim Ahja Kooli õpilastel on võimalus osaleda järgmiste muusikaringide töös:

Lastekoor, 1.-4. klassi muusikaring, kitarriring, solistid

Kõik ringides osalejatel on võimalus esineda oma kooli- ja vallaüritustel. Muusikakollektiividel ja solistidel on võimalus osaleda maakondlikel  ja ka vabariiklikel üritustel (lauluvõistlused, laulupeod).

Lastekoor (4.- 9. klass)

Õpime 1-2 häälseid laule. Esineme kooli ja valla üritustel ning esindame oma kooli ka väljaspool Ahja valda. Sel õppeaastal valmistume osalema ka XII noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas.

1.-4. klassi muusikaring

Õpime 1-2 häälseid laule. Laulame ja mängime muusika- ning rütmimänge. Arendame muusika ja rütmi tunnetamist keha- ning rütmipillede kaudu. Saame tuttavaks erinevate (rütmi)pillide ja nende mängimisvõimalustega. Esineme kooli ja valla üritustel ning esindame oma kooli ka väljaspool Ahja valda.

Solistid

Õpime laulma mikrofoniga, arendame musikaalsust ja hääle võimalusi. Solistina esinemine suurendab eneseusku, esinemisjulgust ja kindlust, mis on noorele inimesele heaks „pagasiks“ enesehinnangul ning edaspidistes tegevustes.

Kitarriring

Tutvume kitarriga, mängutehnikatega. Õpime kitarril saatmise oskust. Esineme kooli ja valla üritustel.

Pikk tee laulupeole

ico maa ja ilm1Sel suvel ootab pealinn Tallinn laulma ja tantsima koolinoori üle Eesti ning väljastpooltki. Toimumas on XI noorte laulu- ja tantsupidu “Maa ja Ilm”. Ahja KK Lastekoor on laulupeole registreerunute hulgas ja soovib ühise laulukaare all hõisata üle kogu maa ja ilma. Suure ühislaulmiseni tuleb aga läbida pikk tee, mis kulgeb kooriproovide, ühislaulmiste ja ülevaatuste tuhinas.

Read more ...