Koolipere

Õppenõukogude toimumise ajad

1. 31.aug. 2017.a
2. 9.okt. 2017.a
3. 24.okt 2017.a
4. 11.dets. 2017.a
5. jaanuari 4. nädal 2018.a
6. 7.märts 2018.a
7. aprilli 3. nädal 2018.a
8. 29. mai 2018.a
9. juuni 2018.a
10. 15. juuni 2018.a
11. Vajadusel erakorralised

Õpetajad

Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetajad

Read more ...

Personal

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli personal

Read more ...