• Alar Osik - esimees
  • Kuldar Vardja - aseesimees
  • Margot Kihho - protokollija
  • Kuuno Rebane - volikogu esindaja
  • Karl Käärik - õpetajate esindaja
  • Kathleen Saar - õpilaste esindaja
  • Ulvi Kade
  • Tiia Kiho
  • Marina Mäesalu
  • Ille Rämmer
  • Katrin Jõgeva