Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokollid 2017/18

  1. oktoobri 2017 päevakord:

  1. Tegevused probleemsete lastega
  2. Huviringide tutvustus
  3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
  4. Hoolekogu ettepanek on alustada A ja B võõrkeele õppega varem

Järgmine hoolekogu koosolek 27. nov. 2017