Õppekäik Ida-Virumaale

14. septembril toimus 7.—9. klasside õppekäik Ida-Virumaale.
Külastasime Eesti Kaevandusmuuseumi, kus meile tutvustati põlevkivi allmaakaevandamist.  

Allmaamuuseumi minnes panime pähe kiivrid, selga kaevurikuued ja laskusime 8 m allapoole kaevanduskäikudesse. Saime ettekujutuse kaevurite rasketest töötingimustest pimedates ja niisketes oludes ja rohket informatsiooni põlevkivi kaevandamise ajaloo kohta. Meile tutvustati erinevaid kaevurite tööpaiku, tehnikat ja  kaevandustehnoloogiaid. Sõitsime maa-aluse rongiga ja kaevuritele kohaselt sõime maa all ka kaevurilõunat. Seejärel tutvusime omal käel kaevandusmuuseumi rikastusvabriku ekspositsiooniga maapealses osas.

Lisaks käisime Iisaku looduskeskuses. Saime väga hea ülevaate kaevandamispiirkonnas olevatest  ja tulevikus tekkida võivatest keskkonnaprobleemidest nii kohalikule elanikkonnale kui ka riigile tervikuna. Lisaks räägiti meile taastuvenergia kasutamisest. Iisaku looduskeskus asub  energiasäästlikus hoones, mille suured aknapinnad ja päikesepaneelid on suunatud lõunasse, põhjakülje mätaskatus hoiab suvel hoonet jahedamana ja talvel soojemana. Lisaks elektrivõrgule kasutatakse hoones päikese- ja tuuleenergiat. Maasoojuspump kütab ja varustab hoonet sooja veega. Arutasime selle üle, kuidas oma kodus väga lihtsalt elektritarbimist  vähendada. Ehk mõnigi meist mõtleb nüüd rohkem sellele, kuidas säästa elektrit ja selle läbi vähendada survet põlevkivi kaevandamise piirkondadele. Vaata pilte!