1. ja 2. klass Valgesoos matkamas

 22. septembril käisid 1. ning 2. klassi õpilased Valgesoos matkamas.
Sinna sõitsime suure bussiga, sest lisaks meile tuli matkama ka kogu
lasteaia pere.

Rabas liikudes õppisime tundma sootaimi ja pöörasime tähelepanu nende eripäradele.  Osa meie matkast toimus ka metsas. Õppisime vaatama loodusobjekte  läbi luubi, agaramad vaatlejad „raamisid loodust“ ja tegid foto, mängisime. Ka ilm soosis igati meie käiku!          Vaata pilte!