Koolide koostööprojekt

Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli õpilased osalesid 28. ja 29. septebril
projektis "Eesti kirjanike nime kandvate koolide võrgustiku loomine ja koostöö käivitamine"

Võru Kreuzwaldi Kool käivitas möödunud õppeaastal üle eestilise projekti “Eesti kirjanike nime kandvate koolide võrgustiku loomine ja koostöö käivitamine“. Projekti eesmärk on genereerida uusi, värskeid ideid, jagada kogemusi, kaasata oma ettevõtmistesse erinevate võimetega õpilasi, et mitmekesistada ja kaasajastada tänapäeva õppeprotsesse. Muutunud õpikäsitluse kaudu saab tuua õpilastele lähemale Eesti kultuuriloo suurkujusid.

28. ja 29. septembril osales projektiga seotud kohtumisel kolm Ahja Kooli neidu: Dagni, Liise-Lisete ja Steffy. Üheteistkümnest kirjaniku nime kandvast koolist osales peale Ahja veel 4 kooli. Esimesel päeval külastasime eesti Kirjandusmuuseumi varakambreid, kus aukartust äratava mulje jätsid meie kirjanike (sealhulgas ka Tuglase) käsikirjad ja teised väärtuslikud eksponaadid. Seejärel sõitsime ERM-i muuseumitundi, kus saime ülesande võrrelda uusaja ja tänapäeva erinevaid valdkondi: rahvastik, kommunikatsioonid, innovatsioon, tarbimine jne . Muuseumis leiduvate materjalide põhjal leitud sarnasused ja erinevused tuli kirja panna ja ovaalsaalis kogu grupile ette kanda. Päev lõppes Cafe Shakespeare õhtusöögilauas.

Teisel päeval sõideti Palamuse Kooli, külastati O. Lutsu „Kevade“ tegelaste kooliradu ja arutleti edasist projektiga seonduvat. Tänavu hilissügisel toimub projekti raames veel kirjandusviktoriin ning 7. juuniks on paika pandud sportlikud „Kalevipoja mängud“.

Veel pilte